Konyalı Isıtma Soğutma Teknik Servis Hizmetleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti

Bedir Mah. Müstesna Sok. No:6/A
Selçuklu / KONYA

0332 235 90 06
0332 235 27 21
0332 235 27 22
konyaliyetkiliservis@gmail.com

Baymak Yetkili Servisi olarak müşterilerimize en hızlı, profesyonel ve güvenilir termosifon servis hizmetini sunmaktayız. Baymak termosifon servisi talebiniz için bize ulaşabilirsiniz.

GENEL UYARILAR Montaj ve Bakım Yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Üretici firma yanlış montaj, donma, kullanım hataları ve kullanım sırasında bu kılavuzda belirtilen uyarılara uyulmamasından dolayı oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Olabilecek kazalardan korunmak amacı ile elektrik bağlantıları yetkili kişiler tarafından kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan elektrik montaj talimatlarına ve şemalara uygun olarak yapılmalıdır. Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Emniyet ventili kesinlikle sökülmemeli, bloke edilmemeli (emniyet ventili tahliye borusu açık kalmalı kesinlikle kapatılmamalıdır.), yetkili kişilerce montajı yapılmalıdır. Şebeke basıncı 6,5 bardan büyükse mutlaka basınç regülatörü kullanınız. Cihazı çocuklar, zihinsel engelliler vb. kişilerin kullanımı yalnızca beraberinde bulunan sorumlu kişiler ile mümkündür. Kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayın. ÖNEMLI UYARILAR Cihazınızı, tamamen su ile dolu olmadan çalıştırmayınız. Cihazınızın içi boşken çalıştırlması ısıtıcının zarar görmesine sebeb olabilir. Bu durumdan mutlaka kaçınınız. Kireçlenmeden ve susuz çalışmadan dolayı zarar gören ısıtıcılar garanti kapsamı dışındadır. Emniyet ventili ayarları üretici firma tarafından yapılmıştır. Kesinlikle emniyet ventilini cihazdan sökmeyiniz ve ayarını bozmayınız. Emniyet ventili kireçlenmeye karşı korunmalıdır. Yılda bir defa yetkili servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Kireçlenme sebebi ile oluşacak arıza veya kazalardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Her yıl cihazınızın ve ekipmanlarının bakımının yaptırılması tavsiye edilir. Emniyet ventili tahliye borusu açık kalmalı kesinlikle kapatılmamalıdır. Cihazınızın deposunu delinmeye karşı koruyan Magnezyum Anod çubuğunun yılda bir defa kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer ihtiyaç varsa anod değiştirilmelidir. Ürününüzü aldığınızda ürüne ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız. Cihazınızı montaj ve kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Ürünün müşteriye tesliminden sonra nakliye sırasında oluşabilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Cihazınıza yetkili servis elemanları dışında diğer şahıslar tarafından yapılan bakım, onarım veya herhangi bit müdahalecihazın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur. Hatalı elektrik ve su tesisatı montajı sonucu oluşabilecekarıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Kullanıcı kullanma kılavuzunda belirtilen bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalıdır. Tahliye Borusu sürekli aşağıya doğru konumlandırılmalı ve donma olmayan bir ortama monte edilmelidir. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden ürünün alındığı yetkili satıcı, bayii, acenta veya temsilcilik sorumludur. CİHAZIN ELEKTRİK TOPRAKLANMASI YAPILMADAN KULLANILMASI HALİNDE OLUŞACAK SONUÇLARDAN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ. www.baymak.com.tr 63 9810.0406 — Rev.08 — 29.01.2021 Montaj Ürün Garanti Şartları Ile Ilgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz. Buna bağlı olarak aşağıdaki maddeler dikkatinize sunulmuştur. 1. Ürününüzü aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı yetkili servis onaylarının bulunmamasıhalinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının silinmesi veya tahrif edilmesi halinde garanti kapsamı dışında işlem yapılacaktır. 3. Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. 4. Ürünün müşteriye tesliminden sonra nakliye sırasında oluşabilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. 5. Yürürlükteki standartların izin verdiği sınırları aşan yüksek, alçak veya sabit olamayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, ürüne uygun olmayan voltaj değerleri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi(faz çakışması) sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. 6. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici ve/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın,sel, su basması, yüksek basınç, yıldırım düşmesi, kireç, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu pis olması, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalmasından dolayı tesisatın veya cihazın zarar görmesi sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Tesisat ve tesitat ekipmanları nedeniyle cihazda meydana gelebilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8. Yetkili servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya bir nedenle cihaza müdahale edilmesi cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır. 9. Kullanıcının periyodik olarak yapması ve yaptırması gerekli olan bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak hatalar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. 10. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satı, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler. MONTAJ TALIMATI • Cihazınızın mekanik montajını ehliyetli bir tesisatçıya ve elektrik montajını ehliyetli bir elektrik teknisyenine yaptırınız. Montaj operasyonunun cihazın verimli çalışması ve uzun ömürlü olması; ayrıca sizin ve ailenizin can ve mal güvenliği açısından yüksek önem arz ettiğini unutmayınız. • Cihazınızın ambalaj atıklarını çocuklardan uzak tutunuz ve uygun bir atık alanına atınız. • Cihazınızı harici, fiziki ve kimyasal etkenlerden uzak tutunuz. Elektrikli Depolu Su Isıtıcısı 63 9810.0406 — Rev.08 — 29.01.2021 Montaj A-} CIHAZIN DUVARA MONTAJI YUKSEKLIK TABLOSU MO/EL YÜ K SEKLIK (P) 5G AP LCB/JET 521,5 ~mm 65 AP LCI3/JET 6 4 1,5 mm 8G AP LCI3/JET 761,5 mm 1I GG AP I CD/JET 931,5 mm • Cihaz bağlantı elemanları termosifonun dolu ağırlıklarını kaldıracak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda olan duvara bağlanmalıdır. Aksi halde cihazda ve montaj yerinde oluşan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. • Cihazla beraber verilen Duvar montaj aparatı askı delikleri hassas şekilde markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. • Cihaz duvara bağlantısı yapılan duvar askı aparatına termosifon arkasındaki askı ayaklarının uygun yerlere montajı ile yapılır. B-} CIHAZIN SU BAĞLANTISI • Cihaz aksesuarları ile birlikte verilen "Emniyet Ventili" cihazın Soğuk Su Giriş Borusu'na (mavi rozetli) bağlanmalıdır. Emniyet ventili üretici firma tarafından 9 bar (900 kPa) basıç değerinde açılıp yeteri kadar suyu tahliye edebilecek şekilde ayarlanmıştır. • Termosifonun ısıtılması sırasında emniyet ventilinden su damlaması normaldir. Isınan su ile birlikte artan su basınçı dengelenmektedir. • Eğer şebeke basıncı sürekli yada sık sık 6,5 bar üzerinde ise şebeke suyu giriş tesisatına uygun bir basınç düşürücü bağlanmalıdır. (Basınç düşürücünün şebeke hattı bina girişine veya daire girişine bağlanması tavsiye edilir.) • Cihazın üzerindeki soğuk ve sıcak su boruları yukarıdaki resimde gösterilmiştir. Soğuk Su Borusu Sıcak Su Borusu www.baymak.com.tr 63 9810.0406 — Rev.08 — 29.01.2021 Montaj - Cihazın montajı yapıldıktan sonra, sıcak su musluğunu açarak cihazın su ile dolmasını sağlayınız. Sıcak su musluğundan su akmaya başladığında cihazın deposu su ile dolmuş demektir. - Emniyet ventili tahliye çıkışı uygun bir su giderine bağlanmalıdır. EMNİYET VENTİLİ TAHLİYE ÇIKIŞI KESİNLİKLE KAPATILMAMALI, SUYU TAHLİYE EDEBİLECEK ŞEKİLDE AÇIK TUTULMALI VE BERABERİNDE VERİLEN HORTUM TAKILARAK SU GİDERİNE BAĞLANMALIDIR. C-) CIHAZIN ELEKTRIK MONTAJI • Bağlantı ulusal yönetmelik ve standartlara uygun olmalıdır. • Uzatma kablosu yada çoklu prizle bağlantı yapılmamalıdır. Cihaz sabit tesisata bağlanmalıdır. • Elektrik tesisatınızın şebeke voltajının cihazın çalışma gerilimi olan 230V — 50 Hz' e uygun olduğuna emin olunuz. • Cihazın besleme hattının, cihaz etiketi üzerinde belirtilen cihaz çalışma akımını karşılayabilecek uygunlukta olduğunu kontrol ediniz. AP JET modeller igin (çift ısıtıcılı) şebeke besleme kablosunun müstakil olmasına ve kablo kesitlerinin (kalınlıkları) aşağıdaki gibi olmasına dikkat ediniz; 0 - 10miçin;25mm~ / 11- 20m için;4mm~ / 21 - 3 0 m için;6mm~ • Cihazın elektrik beslemesine mutlaka uygun bir sigorta bağlayınız. 0 — 1500 Watt için 10 A 1501 — 2500 Watt için 16 A 2500 — 4000 Watt için 25 A • Cihazınızın elektrik bağlantısını yaparken cihaz fazının şebeke fazına, cihaz nötr kablo ucunun şebeke nötr kablo ucuna, ve cihaz toprağının şebeke toprak hattına bağlanmasına kesinlikle dikkat ediniz. Uygun olmayan ve/veya eksik bağlantının can ve mal güvenliğinizi tehdit edeceğini unutmayınız. • Elektrik bağlantılarını yaparken şebeke elektriği kesilmeli ve cihazınız kapalı konumda bulunmalıdır. • Cihazınızın elektrik ve besleme bağlantıları yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmalıdır. • Cihazınızın beslemesi Y tipi Bağlantı Kordonu'na sahiptir. ( EN 60335 — 1 ) • Yürürlükteki standartlara göre cihazın besleme tesisatına çift kutuplu ( Faz ve Nötr ü birlikte ayıran) bir açma kapama şalteri bağlanması gerekmektedir. • Besleme kordonu hasarlı ya da montaj sırasında hasarlanmış ise yetkili servis ya da ehil kişiler tarafından değiştirilmelidir. CİHAZINIZI MUTLAKA UYĞUN TOPRAK HATTI BULUNAN ELEKTRİK TESİSATINA BAĞLAYINIZ. CİHAZINIZIN ELEKTRİK MONTAJINI MUTLAKA YETKİLİ ve EHLİYETLİ KİŞİLERE YAPTIRINIZ CİHAZINIZIN İÇ BAĞLANTILARI (TERMOSTAT, ISITICI, TOPRAK, FAZ, NÖTR... ) FABRİKADA EN 60335 — 1 ve EN 60335 — 2 — 21 STANDARTLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR. KESİNLİKLE YETKİLİ SERVİS HARİCİNDEKİ KİŞİLERİN CİHAZINIZIN İÇ BAĞLANTILARINA MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEYİNİZ. Elektrikli Depolu Su Isıtıcısı 63 9810.0406 — Rev.08 — 29.01.2021 Cihazın Bakımı CIHAZIN BAKIMI • Cihazınızın verimini ve çalışma emniyetini korumak için; yılda bir defa yetkili servislere bakımını yaptırmanız tavsiye edilir. • Cihazın dış kaplamasını aşındırıcı, agresif ve / veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz. ( örneğin: gazyağı, alkol vb. ) Cihazın temizliği öncesinde elektrik beslemesini daima kesiniz. • Cihazınız harici, fiziki ve kimyevi etkenlere karşı koruyunuz. • Cihazınızın deposundaki emayenin korozyona karşı korunmasını sağlayan Magnezyum anod çubuğunu yılda bir defa kontrol ettiriniz. • Cihazınızın kullanım ömrü 10 yıldır ( ürünün fonksiyonlannı yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi ). • Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren " Servis Teşkilatı " kitapçığı verilmiştir. • Emniyet ventili kireçlenmeye karşı korunmalıdır. Yılda bir defa yetkili servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Kendinizde emniyet ventili üzerindeki mandalı kaldırıp ( dik konuma getirerek ) emniyet ventili tahliye borusundan su akıttığını kontrol ediniz. Su akmadığı durumlarda termosifonu kapatarak derhal yetkili servise haber veriniz. Kontrolden sonra emniyet ventilinin mandalını indirmeyi unutmayınız. • Kireçlenme sebebi ile oluşacak arıza veya kazalardan üretici firma sorumlu tutulamaz. • Herhangi bir sebeple (yer değiştirme, dona karşı koruma, uzun süreli kulanım dışı olma gibi) termosifon deposundaki suyun boşaltılması gerekirse; - Termosifona gelen elektriği sigortadan kesiniz. — Dairenizin ve / veya binanın vanasından şebeke suyunu kesiniz. - Sıcak su musluğu kapalı iken öncelikle soğuk su borusu bağlantısını sökünüz. Bir miktar su akacaktır; bunun için termosifon altına tahliye edilecek su için bir kova yerleştiriniz. - Soğuk su bağlantısını söktükten sonra sıcak su musluğunu açınız. Bu şekilde sıcak su musluğundan termosifon deposuna hava girişi sağlanacak ve depodaki su termosifon soğuk su borusundan boşalacaktır. ( sıcak su musluğunu açıp kapatarak su tahliye hızını ayarlayabilirsiniz) - Soğuk su borusundan su akışı durduğunda termosifonunuz boşalmış demektir. ( önemsiz bir miktar su termosifonun alt flanş bölgesinde kalacaktır ) - Son olarak da termosifonunuzun sıcak su bağlantısını sökerek termosifonunuzun boşaltma işlemini tamamlamış olursunuz. Cihazınıza yetkili servis elemanları dışında diğer şahıslar tarafından yapılan bakım, onarım veya herhangi bir müdahale cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur. Kullanıcının periyodik olarak yapması ve yaptırması gerekli olan bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak hatalar ve arızalar garanti kapsamı dışındad

Profesyonel Kadromuz İle Profesyonel Çözümler Sunuyoruz

Bizi Arayın