Konyalı Isıtma Soğutma Teknik Servis Hizmetleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti

Bedir Mah. Müstesna Sok. No:6/A
Selçuklu / KONYA

0332 235 90 06
0332 235 27 21
0332 235 27 22
konyaliyetkiliservis@gmail.com

Konya'da Baymak Kombinizin bakım ve onarımını orjinal yedek parça ve Baymak güvencesi ile gerçekleştirebilecek yetkili servis Konyalı Teknik Servis. Bizi tercih etmenin ayrıcalığını hissedeceksiniz.

Bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır. Kombinin montajı mutlaka kalifiye bir montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mutlaka gerçekleştirilmelidir; a} Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz. b} Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığını kontrol ediniz. c) Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir. d) Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir. Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız: 1 • Kullanım suyu devresi: 1.1. Su sertliği 20'F'den (1'F = 1 It. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat karıştırılmalı veya mutlaka su arıtması yapılmalıdır. 1.2. Cihazın montajının ardından, kullanımdan önce, kullanım suyunu bir süre akıtarak cihazdan geçen ilk suyun atılmasını sağlayınız. 2. Isıtma devresi 2.1 • Yeni tesisat Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı, asidik ve alkalik olmayan (örneğin: SENTINEL )(300 veya )(400 ve FERNO)( Regenerator) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. 2.2. Eski tesisat: Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisatı (sistemi) boşaltarak, uygun, tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı asidik olmayan ve alkalik olmayan (örneğin: SENTINEL )(300 veya )(400 ve FERNO}C Regenerator ) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. Isıtma devresi tesisatında pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunması kombinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin randımansız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır. RMH 7601731 Rev.: 08 - 30.03.2020 Cihaz, bağlantı elemanları cihazın ağırlığını kaldıracak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara bağlanma lıdır. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Cihaz TSE standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Elektrik bağlantısı için TSE'li 3~1.5 mm2 kesitli NYAF kablo kullanınız. (Tesisatçınıza mutlaka 2 Amperlik sigorta taktınnız.) Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (8 bar} geçmemelidir. Şebeke basıncı 6,5 bar'dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir. Cihazınızı 220 - 230 V monofaze - topraklamalı güç beslemesine bağlayınız. Cihazınız standartlara uygun olarak min. 195 V ve ma~. 255 V arasında normal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yerdeki elektrik şebekesinde bu aralık ( 195 V — 255 V ) sağlanamıyorsa; voltaj regulatörü kullanmanız tavsiye edilir. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karşı cihazınız> koruyunuz. Cihazın, gaz tesisatı ile sağlanan gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu ve cihaz üzerindeki etiketleri konrol ediniz. Cihazın parçaları yalnızca servis trafından sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir. Cihazın ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Cihazın tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat projesi hazırlatıp onaylatınız. Cihazınızın monte edildiği ortam sıcaklığı -10'C ile 50'C sıcaklık aralığında olmalıdır. Cihaz, yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir. Kombinin yoğuşma suyu çıkışı mutlaka atık su giderine bağlanmalıdır. Yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda cihazınız garanti dışı kalacaktır. Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, etc.) sağlık açısından bir tehlike oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız. Üretici firma, kitapçıkta yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple; bu kitapçık teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Kombinin ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Çalıştırma öncesinde aşağıdaki talimatları yerine getirilmelidir: a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunluğu, b) Montajın kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, c} Cihazın enerji beslemesi ve topraklama bağlantılarının uygunluğu. Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda kombi garanti kapsamı dışında kalacaktır. Müşteri cihazın kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması konusunda Yetkili Servis tarafından mutlaka uyarılmalıdır. • • • • • göz önüne alınarak sızdırmazlığını koruyacak şekilde sabitlenmelidir. Aksi durumda baca bağlantılarından sızacak CO (karbonmonoksit} gazı zehirlenmelere neden olarak hayati risk oluşturacaktır.

Profesyonel Kadromuz İle Profesyonel Çözümler Sunuyoruz

Bizi Arayın